Informationen zur Versteigerung:
Katalogbestellung unter 04212/2215

Rasse Kategorie Anzahl Tiere

Fleckvieh FV-Stiere 25

FV- Fleisch Stiere 2
Charolais Charolais Stiere 13
Fleckvieh FV-Kuhkälber 8

FV-Jungkalbinnen 24

FV - Erstlingskühe 19

FV - Kühe in Milch 3

FV-tr.Ka 24 kg 5

FV-tr.Ka 22 kg 15

FV-tr.Ka 20 kg 3
zurück